Elektromotory pro chladicí věže

Dodáváme elektromotory jak pro výstavbu nových chladicích věží, tak pro rekonstrukce a modernizace. Jako výrobce můžeme nabídnout provedení motorů dle specifických požadavků zákazníka na výkon, otáčky i napájecí napětí, nabízíme i provedení ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Trojfázové asynchronní, vertikální, pomaluběžné motory typové řady PMD v rozsahu výkonů 4 ÷ 200 kW a v rozsahu otáček 580 ÷ 80 min-1 jsou určeny pro přímý pohon axiálních ventilátorů chladících věží s nuceným oběhem vzduchu.

Motory jsou určeny jak pro novou výstavbu, tak pro rekonstrukci starých chladících věží. Použití přímého pohonu umožňuje snížit hladinu hluku a vibrace pohonu, zvýšit životnost a snížit náklady na montáž a údržbu ve srovnání s původním řešením pohonu se standardním motorem s převodovkou. Nasazením motorů PMD s ložisky mazanými tukem odpadne celé olejové hospodářství převodovky. Motory jsou určeny pro napájení ze standardních průmyslových sítí nízkého napětí (400, 500, 600, 660 nebo 750 V / 50 Hz). Vinutí motorů je buď s přepínatelným počtem pólů s poměrem otáček 1:2, v Dahlanderově zapojení YY – Y, nebo klasické s jedním počtem pólů pro plynulé kmitočtové řízení při napájení ze statických měničů kmitočtu. Tím je umožněno přesné nastavení chladicího výkonu v širokém rozsahu, podle klimatických podmínek.

Motory jsou určeny pro umístění přímo v chladicí věži. Motory v základním provedení nelze umístit v prostředí s výskytem výbušných plynů a par. Chladicí vzduch nesmí obsahovat abrazivní příměsi.

Na přání zákazníka lze vyrobit a dodat:

 • SPM synchronní pomaluběžný elektromotor s frekvenčním měničem
 • PMD trojfázový asynchronní pomaluběžný elektromotor
 • PMD-I trojfázový asynchronní pomaluběžný elektromotor s frekvenčním měniče
 • PMH-I asynchronní pomaluběžný elektromotor s frekvenčním měničem
 • PMH-D asynchronní pomaluběžný dvourychlostní elektromotor
  • PMT-D asynchronní pomaluběžný dvourychlostní elektromotor
  • PM trojfázové asynchronní motory pro kompaktní chladicí věže

Výhody pomaluběžných motorů:

 • Výrazně delší životnost celého ventilátoru (méně použitých komponentů)
 • Nízká míra vibrací a emise hluku  
 • Nízké náklady na montáž a údržbu
 • Minimum požadavků na pravidelné kontroly
 • Ekologické hledisko: nevyužívá se olej, neexistuje riziko jeho úniku do vody