Produkty a služby

DAC Motors a.s. je dodavatelem zařízení do energetického průmyslu a poskytovatelem souvisejících odborných služeb v oblasti alternativní tepelné energetiky.

Zajišťujeme výstavbu nových a rekonstrukce starých kotlů na spalování pevných paliv ve vysokoteplotní cirkulující fluidní vrstvě (VCFV), a výstavbu a rekonstrukce dalších typů kotlů. Úspěšnost realizace našich projektů v oblasti alternativní tepelné energetiky je založena na reálných zkušenostech našeho týmu, které byly prověřeny v praxi, a na moderních technologiích výroby kotlových zařízení

Zaměřujeme se také na komplexní inženýring a zpracování projektů v oblasti alternativní tepelné energetiky, a dodáváme i veškerá pomocná zařízení nezbytná pro bezporuchovou činnost energetických provozů (např. ventilátory, odsavače spalin, dopravníky, transportéry, tepelné výměníky a další). Zajišťujeme projekty výstavby, a také nabízíme monitoring postavených objektů po celou dobu jejich životního cyklu.

Součástí našeho portfolia jsou i moderní systémy čištění plynů a odprašovací systémy, konstruované na bázi vědecké a projekční činnosti našich partnerů. Vyrábíme a dodáváme i elektromotory pro chladicí věže.

Náš sortiment kotlů zahrnuje následující výrobky:

 • Kotle na spalování pevných paliv ve vysokoteplotní cirkulující fluidní vrstvě (VCFV)
 • Paroplynové kotle o kapacitě 2-200 tun páry za hodinu s provozním tlakem páry 0,9-3,9 MPa
 • Horkovodní plynové kotle o výkonu 2 - 150 MW
 • Parní a horkovodní kotle na spalování biopaliv
 • Kotle na odpadní teplo a energeticko-technologické kotle pro využití v metalurgickém, chemickém, petrochemickém a papírenském průmyslu, ve sklárnách a paroplynových elektrárnách

Dále nabízíme součásti kotlů:

 • hořáková zařízení od 1 do 40 MW
 • součásti a montážní celky (jednotky) potrubí pro tepelné a jaderné elektrárny
 • spojovací součásti potrubí pro potřeby ropného a plynového průmyslu
 • náhradní díly ke kotlům a další pomocná zařízení

Inženýring a zpracování projektů

DAC Motors a.s. se kromě nabídky a rekonstrukce zařízení pro energetiku zaměřuje i na komplexní inženýring a zpracování projektů v oblasti alternativní tepelné energetiky, a také dodáváme veškerá pomocná zařízení nezbytná pro bezporuchovou činnost energetických provozů (např. ventilátory, odsavače spalin, dopravníky, transportéry, tepelné výměníky a další). Zajišťujeme projekty výstavby, a také nabízíme monitoring postavených objektů po celou dobu jejich životního cyklu

Systémy čištění plynu

Systémy čištění plynu jsou nedílnou součástí kotlových agregátů na pevná paliva. Jako hlavní zařízení používáme a nabízíme:

 • cyklónové čističe plynu
 • cyklónové čističe-lapače jisker
 • hadicové filtry