O společnosti

Společnost DAC Motors a.s. má rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektování, výroby a dodávek zařízení do energetických objektů. DAC Motors a.s. rovněž poskytuje komplexní inženýring, stavební a montážní práce a práce spojené se záručním a technickým servisem.

Hlavní přidanou hodnotou pro zákazníky je cena dodávaných zařízení a služeb, která je o desítky procent nižší něž u světových konkurentů, se zachováním vysoké kvality a všech technologických předností.

Našimi obchodními partnery jsou profesionálové, kteří již od roku 1992 poskytují komplexní inženýring v oblasti alternativní tepelné energetiky, přičemž budují a sledují generované objekty po celou dobu jejich životního cyklu. Úzce spolupracujeme také s předními konstruktéry a specialisty, kteří mají dlouholeté zkušenosti z výzkumů a konstruování kotlových zařízení, a praktické znalosti technologií z realizací četných tepelně-energetických projektů. 

DAC Motors a.s. je dceřinou společností české firmy FANS, a.s., která byla založena v roce 1992 a patří mezi významné dodavatele investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl. FANS, a.s. se zaměřuje se na dodávky na klíč a na modernizace elektráren a průmyslových provozů, při čemž využívá vlastního technologického, výrobního a administrativního zázemí.