Projektování, inženýring a pomocná zařízení

Komplexnější projekty z oblasti tepelné energetiky jsme schopni zajistit ve spolupráci s partnery na klíč – jako dodávku kompletního technologického celku.

Zajišťujeme inženýring, zpracování projektů, procurement (včetně zařízení, komponentů a technologií), dále dopravu, stavbu, montáž a zprovoznění, řídíme projekty a zajišťujeme supervizi.

Široká technologická základna a kvalifikace zaměstnanců, výrobní kapacity a zkušenosti účinného řízení rizik spojených s realizací projektů umožňují společnosti realizovat projekty jak v tradiční, tak i v alternativní tepelné energetice.

Realizace jakéhokoliv investičního projektu je vždy spojena s riziky, která jsme však schopni na základě znalostí a zkušenosti minimalizovat následujícími metodami.

Hlavní rizika realizace projektu:

  • Zvýšení ceny zařízení a materiálů těch ukazatelů, které jsou určeny rozpočtem.
  • Nedodržení termínů výroby a dodání zařízení.
  • Nedodržení termínů provedení stavebně-montážních prací.

Metoda minimalizace rizik:

  • Máme k dispozici vlastní výrobní plochy pro výrobu hlavního kotlového zařízení, což umožňuje odborníkům společnosti získávat věrohodné informace o tvorbě cen a vyloučit riziko zvýšení ceny zařízení po podepsání smlouvy.
  • Pečlivě zkoumáme trh dodavatelů vedlejšího zařízení, společnost má uzavřeny dlouhodobé smlouvy s výrobními závody. Prioritou společnosti je pravidelný monitoring tendencí současného trhu, vytváření stálých partnerských vztahů s předními výrobci.
  • V našem týmu jsou profesionální stavební inženýři se značnými zkušenostmi v realizaci stavebně-montážních prací, včetně výstavby objektů tepelné energetiky. Optimální rozdělení objemů prací na stavbě mezi dodavatelské organizace, nepřetržitá kontrola a sledování životnosti, prostředků, termínů i objemů plánovaných i skutečně provedených prací, zkušenosti a kompetence odborníků jsou zárukou účinného řízení rizik při realizaci projektů.

Naším partnerem v oblasti inženýringu je společnost CHENKO-BUD. CHENKO-BUD je významnou a zkušenou firmou nabízejícím inženýringové služby v oblasti alternativní tepelné energetiky.Tato společnost vyrábí veškerá pomocná zařízení (ventilátory, odsávače spalin, dopravníky, transportéry, tepelné výměníky, nestandardní zařízení aj.) pro bezporuchovou činnost energetického zařízení ve vlastním výrobním podniku.