Průmyslové systémy čištění plynů

Součástí našeho portfolia jsou i moderní systémy čištění plynů a odprašovací systémy, konstruované na bázi vědecké a projekční činnosti našich partnerů.

Dodáváme zařízení na čištění plynů a odsávacích zařízení:

 • hadicové filtry – modely KFE, KE a další
 • horizontální cyklónové čističe plynů-lapače jisker
 • vzduchoplynné chladiče
 • reaktory očisty plynů od SO2, NOx, CO, HF
 • systémy bezprašné zavážky sypkých materiálů
 • regulační šoupátka kouřovodů
 • podavače vzduchu
 • prachové šoupátkové ventily
 • přisávací ventily atmosférického vzduchu
 • kouřovody a komíny
 • usazovací komory
 • zásobníky-jímky na prach a systémy odstraňování prachu
 • kovové konstrukce

 

Kromě jednotlivých zařízení nabízíme i balíčky ekologických služeb:

 1. Návrh, projektování, výroba, dodávka (včetně řešení „na klíč“), záruční a pozáruční servis odprašovacího a souvisejícího zařízení:
  • Návrh, projektování, výroba, dodávka (včetně řešení „na klíč“), záruční a pozáruční servis odprašovacího a souvisejícího zařízení:
  • na čištění průmyslových plynů (hadicové filtry, nevýbušné, kazetové, cyklónové čističe plynů všech modifikací);
  • příslušenství k filtrům (odvzdušňovací ventily, ramena pro šití hadic, filtrační hadice a kazety, hadicové výztuhy, řídící automatika, pneumatické pohony, rychlouzavírací ventily)
  • dopravních zařízení (dopravníky všech typů)
  • dávkovacích zařízení (podavače a blikače všech typů)
  • zařízení pro peletizaci (hrudkovače miskovité)
  • uzavírací mechanismy (ventily všech typů s pohonem i bez)
  • vozíky (ruční, dopravní, kolejové, zdvižné)
  • nenormalizované zařízení (průlezy, montážní celky pro vykládku prachu, teleskopická nakládací zařízení)
 2. Rekonstrukce stávajících zařízení na čištění plynů (zastaralých hadicových filtrů a elektrofiltrů), konverze na moderní zařízení s hadicovými filtry s impulsovým systémem regenerace, s využitím stávajících kovových konstrukcí objektů a systémů odprášení.
 3. Návrh, výroba a dodávka zařízení na produkci tepla a elektrické energie při využití zbytkového tlaku vysokopecního plynu (kychtového) v turbíně. Vyčištěný plyn lze dále použít v kotlích (spalováním) nebo jej odvádět do plynovodních sítí podniků.
 4. Návrh, výroba a dodávka průmyslových komplexů pro přípravu a vhánění paliva na bázi práškového uhlí.
 5. Návrh, výroba a dodávka technologických komplexů pro zpracování pevných domovních odpadů: stacionárních a mobilních (jsou montovány na železniční rampy a automobilové přívěsy).

 

Při nabídce plynárenských čistících zařízení spolupracujeme úspěšnými a zkušenými firmami: „SPEJS-MOTOR“ (Rusko) a „VELEX“ (Ukrajina). Každá ze zmíněných společností má na svém kontě více než 100 komplexů zařízení, které dodnes úspěšně fungují.