Parní a horkovodní kotle na biopaliva

Zákazníkům nabízíme vysoce účinné kotle na biopaliva pro použití v energetice a průmyslu, v nichž jsou uplatňovány nejmodernější technologie a metody kontroly kvality, které zaručují spolehlivost a dlouhou životnost zařízení.

Výhody nabízených kotlů na spalování biopaliv:

  • Kotle jsou navržené pro spalování dvou druhů paliva – biopaliva (slupky ze slunečnicových semen) a zemní plyn s přechodem z jednoho druhu paliva na druhé bez odstávky kotle.
  • Při spalování libovolného druhu paliva (odpadních slupek nebo zemního plynu) je zajištěn jmenovitý výkon s produkcí páry o jmenovitých parametrech.
  • Topeniště kotle není vybaveno těžkými mechanizovanými součástmi, což zvyšuje spolehlivost činnosti kotle jako celku a snižuje náklady na údržbu a opravy.
  • Kotle jsou dodávány s provozním tlakem do 4 MPa.
  • Kotle jsou plně automatizované, včetně systému čištění výhřevných ploch. To umožňuje jejich provoz bez snížení výkonu za účelem čištění. Činnost kotle je přerušována jenom v rámci povinných přestávek v technologických procesech podniku.
  • Velká vertikální ochlazovací komora (topeniště) umožňuje ochladit i popel do pevného stavu, což snižuje ulpívání měkkých částic na výhřevných plochách, a zároveň je tím dosahováno vysoké účinnosti výměny tepla.
  • Volný přístup k výhřevným plochám je konstrukčně zajištěn způsobem jejich uspořádání, což významně usnadňuje prohlídku a opravu za provozu.
  • Použití moderních prostředků čištění (ofukovací přístroje) umožňuje snížit teplotu spalin za kotlem na 150-160 °С, což zvyšuje hrubou účinnost kotle.
  • Stupňovitý (čtyřstupňový) okruh přívodu dmýchaného vzduchu do oblasti spalování (na rozdíl od stechiometrické tvorby směsi paliva a vzduchu)napomáhá spalování při poměrně nízké teplotě kolem 1100-1200 °С a zajišťuje dostatečnou stabilitu spalovacího procesu, v důsledku se snižují emise oxidů dusíku.

Celkově jsou emise znečišťujících látek produkovaných kotelnou nižší než maximálně přípustné limity.

Při nabídce kotlů na spalování biopaliv spolupracujeme s ruskou firmou “ZKO”.  Výrobní základna závodu je vybavena nejmodernějším zařízením předních světových výrobců. V závodě je uplatňován systém řízení jakosti, který je certifikován na shodu s normami ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) a při výrobě je věnována pozornost otázkám ochrany životního prostředí. Zařízení navržená odborníky inženýrského centra závodu lze dodávat jak „na klíč“, tak i v kompletaci, která vyhovuje zákazníkovi. Při výrobě jsou zohledňovány požadavky podniků na technologické procesy a přání zákazníků.

Parní kotel na slupky ze slunečnicových semen. Výkon do 25 t/hod, 2,4 MPa, t=300°C