Kotle na odpadní teplo a energeticko-technologické kotle

Jedním z hlavních směrů činnosti naší společnosti je dodávka moderních kotlů na odpadní teplo pro použití v energeticky náročných provozech chemického a petrochemického průmyslu, sklárnách a papírnách. Kotle na odpadní teplo a energeticko-technologické kotle jsou součástí technologických výrobních linek.

Kotle na odpadní teplo se co do konstrukce odlišují:

 • podle typu výměny tepla
 • podle konstrukčního provedení
 • podle principu cirkulace vody
 • podle dispozičního uspořádání kouřovodů
 • podle druhu spalovaného a chlazeného technologického materiálu
 • podle typu zařízení
 • podle způsobu zabezpečení tahu
 • podle provedení

Při tvorbě nových projektů kotlů na odpadní teplo a energeticko-technologických kotlů a na základě požadavků zákazníka přihlížíme ke zkušenostem z provozu stávajících objektů v chemickém a petrochemickém průmyslu, zavádíme nová technická řešení orientovaná na prodloužení životnosti a spolehlivosti provozu kotlů.

Pro stávající technologické linky zpracováváme projekty modernizace a výměny dříve nainstalovaných energeticko-technologických kotlů, kotlů na odpadní teplo tuzemské i zahraniční výroby a dodáváme náhradní díly.

Konstrukční řady kotlů na odpadní teplo

Plynové kotle na odpadní teplo jsou samostatným druhem kotlů, v nichž  utilizační plyn prochází trubkami odpařovacích ploch. Tato konstrukční řada kotlů je díky nepropustnosti celé konstrukce široce rozšířena v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Tato vlastnost umožňuje používat tyto kotle v následujících oblastech:

 • chlazení technologických a odpadních agresivních a neagresivních plynů
 • zneškodňování sirovodíkových plynů
 • vysokoteplotní konverze sirovodíku jeho spalováním
 • výrobní linky slabé kyseliny dusičné
 • různé postupy získávání elementární síry

Plynové kotle produkují během chlazení přiváděných plynů nasycenou nebo přehřátou páru, v závislosti na technologických potřebách podniku, tato konstrukční řada nevyžaduje provedení speciálního obezdění a je charakteristická vysokou plynotěsností, pohodlnou obsluhou, sníženými požadavky na napájecí vodu a ekologickým přístupem ve výrobě. Použití blokové konstrukce usnadňuje montáž a zvyšuje udržovatelnost a opravitelnost.

Kotle na odpadní teplo jsou vybaveny plošinami, žebříky pro údržbu a opravy, opatřeny potřebnými uzavíracími a regulačními armaturami, pojistnými ventily, příslušenstvím, kontrolními a měřicími přístroji.