Konvekční kotle na odpadní teplo

Konvekční kotle jsou vodotrubné kotle  s věžovitým dispozičním uspořádáním vypočteným na vysoký průtok utilizace plynů. Tato konstrukční řada konvekčních kotlů na odpadní teplo byla navržena jako optimální řešení pro technologické linky s teplotou plynů do 700 °С.

Po konstrukční stránce představují tyto kotle na odpadní teplo nosnou zevnitř obezděnou konstrukci, která tvoří  plynový kanál s  pláty obložení navařenými po jeho obvodu.

Jako příklad využití konvekčních kotlů slouží technologická linka katalytického krakování, v níž utilizační plyn znečištěný katalyzátorem prochází kotlem, přičemž odevzdává potřebné teplo k získání páry.

Kotle jsou dodávány v transportních blocích, dílech a součástech. Bloková konstrukce snižuje náklady na dopravu a montáž, zvyšuje udržovatelnost a opravitelnost. Kotle na odpadní teplo jsou vybaveny plošinami, žebříky pro potřebu údržby a oprav, jsou opatřeny potřebnými uzavíracími a regulačními armaturami, pojistnými ventily, příslušenstvím, kontrolními a měřicími přístroji.