Vodotrubné tunelové kotle

Vodotrubné tunelové kotle mají horizontální dispozicí a ohřívané médium v nich prochází uvnitř trubek odpařovacích ploch. Tato konstrukční řada je nejúčinněji využívána v prašném prostředí chemického a petrochemického průmyslu.

Příkladem využití tunelových kotlů jsou technologické linky katalytického krakování, v nichž utilizační plyn znečištěný katalyzátorem prochází kotlem, přičemž odevzdává potřebné teplo k získání páry. Vodotrubné kotle daného typu mohou produkovat jak nasycenou, tak i přehřátou páru, v závislosti na technologických potřebách podniku.

Hlavním účelem nabízených kotlů je práce se silně zaprášenými plyny, kdy ostatní kotle musí prodělat pravidelnou odstávku a ruční čištění, další výhodou je jednoduchost montáže a provozu.

Vodotrubné tunelové kotle jsou navrženy s ohledem na plně automatizované čištění výhřevných ploch a s minimálními náklady na údržbu. Kotle jsou dodávány v transportních blocích, dílech, součástech. Bloková konstrukce snižuje náklady na dopravu a montáž, zvyšuje udržovatelnost a opravitelnost. Kotle na odpadní teplo jsou vybaveny plošinami, žebříky pro potřeby údržby a oprav, opatřeny potřebnými uzavíracími a regulačními armaturami, pojistnými ventily, příslušenstvím, kontrolními a měřicími přístroji.

 

 

 

 

1. Buben

2. Předehřívač páry

3. Odpařovací úseky

4. Předehřívač