Radiačně-konvekční kotle na odpadní teplo

Radiačně-konvekční kotle jsou vícecestné a jsou dispozičně řešeny do tvaru U.  Chod kotle je podporován přitápěním, jestliže teplota utilizačních plynů nedostačuje pro produkci páry. Hlavním účelem, pro který byly kotle tohoto typu navrženy, byla narůstající tendence k likvidaci znečištěných plynů s vysokou teplotou (~1200°С).

Řešením daného problému se stal trojcestný systém pohybu plynů a použití plynotěsných membránových panelů. Díky tomuto systému vznikla možnost získávat páru s energetickými parametry, a následně ji využívat v parní turbíně k produkci elektrické energie. Hořáková zařízení používaná v kotlích umožňují spalovat doprovodné ropné plyny a plyny produkované při zpracování ropy s širokým rozpětím jejich výhřevnosti.

Využití radiačně-konvekčních kotů na odpadní teplo:

  • k produkci tepla a elektrické energie pro potřeby průmyslu při spalování doprovodného ropného plynu v podnicích těžících a zpracovávajících ropu;
  • ke spalování a zužitkování topných plynů (plyny ze zpracování ropy);
  • k zužitkování tepla technologických plynů na výrobních linkách katalytického krakování, katalytického reformingu a produkci přehřáté páry;
  • k chlazení odpadních plynů z dohořívacích pecí v zařízeních pro výrobu petrolejových bitumenů;

 

Kotle jsou dodávány v transportních blocích, dílech, součástech. Bloková konstrukce snižuje náklady na dopravu a montáž, zvyšuje udržovatelnost a opravitelnost. Kotle na odpadní teplo jsou vybaveny plošinami, žebříky pro potřeby údržby a oprav, opatřeny potřebnými uzavíracími a regulačními armaturami, pojistnými ventily, příslušenstvím, kontrolními a měřicími přístroji.

  1. Buben
  2. Hořák
  3. Zástěny
  4. Předehřívač páry
  5. Předehřívač
  6. Radiační komora