Kotle na uhlí s VCFV

Zařízení uhelné tepelné energetiky úspěšně realizujeme díky technologii VCFV (vysokoteplotní cirkulující fluidní vrstva), přičemž bývá dosaženo výborných technických a ekonomických výsledků, které jsou založeny na důkladném studiu a výzkumném procesu. Výzkum fungování procesu spalování uhlí  ve VCFV a jeho zákonitostí byl prováděn pomocí matematického modelování těchto procesů a porovnávání těchto modelů u stávajících kotlů VCFV.

V současnosti již nabízíme celou řadu praxí prověřených spolehlivých topenišť a kotlů VCFV o výkonu od 1 do 50 MW a vyšším (jsou k dispozici kapacity až do 180 MW).

Zajímá Vás tento produkt?
Rádi Vám podáme příslušné info.

Kontakt:
Produktový specialista
+420 234 718 970
info@dacmotors.cz

Dlouholetý úspěšný provoz kotlů VCFV v reálných podmínkách kotelen vyvrátil rozšířený názor, že technologie fluidní vrstvy se pro průmyslovou energetiku nehodí kvůli svojí složitosti a vysokým nákladům na realizaci. Technologie VCFV nevyžaduje žádná speciální drahé zařízení a je maximálně přizpůsobena k uplatnění ve většině tuzemských kotlů, a to s minimálními náklady. Vrstva o přiměřené výšce je tvořena bez zavážky inertním materiálem, a to díky vlastnímu popelu z paliva, a funguje na pohyblivém žebrovaném roštu, který navenek připomíná úzké šikmo usazené vrstvené topeniště. Při rekonstrukci stávajících kotlů zůstávají zpravidla zachována hlavní technologická zařízení. Kombinace výhod VCFV a principu spalování paliva na pohyblivém roštu (stejně jako na vrstveném) má řadu předností, a to jak v rovině spolehlivosti provozu kotle, tak v rovině rychlého zvládnutí nové technologie.

Výhřevné teplo, kcal/kg Qph 7082÷1556
Obsah popela, % Ap 10,3÷36,7
Obsah vlhkosti, % Wp 8,0÷55,2
Obsah těkavých látek, % Vr 11,6÷70,0
Frakční složení (zrnitost), mm 0-13÷0-50

Výhody kotlů s VCFV (ve srovnání s typovými kotli na spalování ve vrstvě):

  • zvýšená spolehlivost díky odstranění nespolehlivých součástí a mechanismů
  • optimalizace procesu obsluhy
  • rozšíření sortimentu používaných paliv: mohou se  spalovat prakticky jakékoli druhy uhlí (o výhřevnosti od 1500 do 6000 kcal/kg, obsahu popela do 50%, zrnitosti od 6 do 50 mm)
  • zvýšení provozní hrubé účinnosti na 85 - 87% oproti 72 - 80% u typových kotlů na spalování ve vrstvě
  • zvýšení rozpětí regulace zatížení (od 20 do 100% výkonu)
  • možnost použití metod, při nichž již uvnitř topeniště dochází ke snižování emisí oxidů dusíku (NOх) do 1500 - 200 mg/m3 plynu (více než 3 krát)
  • možnost vícestupňového zachycování malých částic paliva a popelu a jejich návrat do topeniště k dohoření, čímž se 5-6 krát snižuje koncentrace pevných exhalátů vstupujících do ovzduší ve srovnání s typovým spalováním ve vrstvě.

 

Při výstavbě a rekonstrukci kotlů spolupracujeme s firmou „Petrokotel-VCFV“. Kolektiv pracovníků firmy „Petrokotel-VCFV“ je v současné době hlavní vývojovou skupinou zaměřenou na vývoj kotlů v Rusku. Zařízení se vyrábí v Ruské federaci a na Ukrajině. Hlavním výrobcem topenišť VCFV je společnost CHENKO-BUD.

Výhody kotlů s VCFV (ve srovnání s typovými kotli na spalování ve vrstvě):

Typ kotle Horkovodní kotel 17,5 MW Parní kotel 10 t/hod Horkovodní kotel 35 MW
Typ spalování VCFV vrstvy VCFV vrstvy VCFV vrstvy
Palivo směs kamenného uhlí nerjungrijské kamenné uhlí prosev černohorského uhlí
Provozní hrubá účinnost, % 83-86 70-76 85-87 73-76 84-87 72-77
Rozpětí regulov. zatížení,% z Dnom 20-150 50-80 20-150 40-100 20-150 50-80
Emise popílku, μ g/m3 1,5-2 12-15 1,5-2 12-15 1,5-2 12-15
Emise oxidů dusíku NOx, mg/m3 150-200 300-400 200-240 300-400 145-200 300-400