Ekologické aspekty kotlů s VCFV

Z ekologického hlediska používání technologie VCFV v průmyslové a tepelné energetice umožňuje:
  • snížit emise oxidů dusíku 1,3 až 1,5 krát ve srovnání s množstvím NOх produkovaným kotli na spalování ve vrstvě, tj. dokáže zajistit jejich koncentraci v rozmezí 250-300 mg/m3
  • při spalování uhlí s obsahem síry do 0,6-0,7% snížit emise oxidů síry na limitní hodnoty bez použití nákladných speciálních metod čištění
  • při spalování uhlí se zvýšeným obsahem síry zajistit potlačení oxidů síry nejjednodušší a nejméně nákladnou metodou – přidáním vápencové přísady do paliva
  • zajistit minimálně trojnásobné snížení emisí popílku bez použití drahých a objemných mechanismů na elektrické, filtrační a mokré čištění plynů

U paliv se zvláště vysokým obsahem složek vytvářejících škodlivé emise a způsobujících silné znečištění ovzduší jsme schopni (vzhledem k přísným požadavkům na maximálně přípustné emise škodlivých látek) do zpracovávaného projektu zahrnout dodatečná opatření na hluboké čištění spalin.