Technologie VCFV

Kombinace výhod VCFV a principu spalování paliva na pohyblivém roštu (stejně jako na vrstveném) má řadu předností, a to jak v rovině spolehlivosti provozu kotle, tak v rovině rychlého zvládnutí nové technologie. 

V kotlech VCFV se spalují prakticky jakákoliv pevná paliva: kamenné i hnědé uhlí, jejich prosívky, dřevěný odpad.

Rozsah různých druhů nízkopotenciálního pevného paliva:

Výhřevné teplo, kcal/kg Qрн 7082÷1556
Obsah popela, % Ap 10,3÷36,7
Obsah vlhkosti, % Wp 8,0÷55,2
Obsah těkavých látek, % Vr 11,6÷70,0
Frakční složení (zrnitost), mm 0-13÷0-50
Typ kotle Horkovodní kotel 17,5 MW Parní kotel 10 t/hod Horkovodní kotel 35 MW
Typ spalování VCFV vrstvy VCFV vrstvy VCFV vrstvy
Palivo směs kamenného uhlí nerjungrijské kamenné uhlí prosev černohorského uhlí
Provozní hrubá účinnost, % 83-86 70-76 85-87 73-76 84-87 72-77
Rozpětí regulov. zatížení,% z Dnom 20-150 50-80 20-150 40-100 20-150 50-80
Emise popílku, μ g/m3 1,5-2 12-15 1,5-2 12-15 1,5-2 12-15
Emise oxidů dusíku NOx, mg/m3 150-200 300-400 200-240 300-400 145-200 300-400

Kombinace výhod VCFV a principu spalování paliva na pohyblivém roštu (stejně jako na vrstveném) má řadu předností, a to jak v rovině spolehlivosti provozu kotle, tak v rovině rychlého zvládnutí nové technologie. 

Graf: Hrubá účinnost kotlového agregátu VCFV o výkonu 35 t/hod páry P=2,4 MPa, t=350°C, získaná na základě výsledků zkoušek při zkušebním provozu

Při spalování podřadných druhů uhlí zajišťuje technologie VCFV hrubou účinnost, která je v případě sériových kotlů používajících spalování ve vrstvě prakticky nedosažitelná, a v případě kvalitnějšího paliva je doplňkově zaručena zvýšená účinnost. Časem prověřená spolehlivost kotlů VCFV umožňuje jejich uplatnění při výrobě páry pro pohon turbín a rozvoj samostatných malých tepelných elektráren a tepláren.

Operativní pružnost, flexibilita a komplexní přístup k technologickému řešení jsou hlavní benefity spolupráce s naší společností v oblasti tepelné energetiky.